Odkrywanie zdolności | Rozwijanie kreatywności
367352-PB3VVZ-131.jpg

Warsztaty dla: uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dorosłych w Warszawie Wesołej! 

...,

  • Facebook Social Icon

BO KAŻDY JEST ZDOLNY!

Czym się zajmujemy?

Fundacja prowadzi działalność
w zakresie:

* rozpoznawania zdolności,
* organizacji zajęć rozwijających
   kreatywność/twórcze myślenie,

* tutoring edukacyjny,
* szkolenia dla nauczycieli,
   warsztaty dla rodziców.

Zrealizowany projekt​

Innowacja społeczna
- Wejdź z impetem na rynek pracy! Interpersonalny trening twórczego myślenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Cele:

- zapobieganie wykluczeniu zawodowemu,

- podniesienie poziomu samooceny uczestników.

Ostatnio zrealizowany projekt​

Trening twórczości i komunikacji dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie Wesołej.
Czas trwania: 1.10.2020-15.12.2020 r.

Uczniowie