BO KAŻDY JEST ZDOLNY!

Czym się zajmujemy?

Fundacja prowadzi działalność
w zakresie:

* rozpoznawania zdolności,
* organizacji zajęć rozwijających
   kreatywność/twórcze myślenie,

* tutoring edukacyjny,
* szkolenia dla nauczycieli,
  warsztaty dla rodziców.

Zrealizowany projekt​

Innowacja społeczna
- Wejdź z impetem na rynek pracy! Interpersonalny trening twórczego myślenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Cele:

- zapobieganie wykluczeniu zawodowemu,

- podniesienie poziomu samooceny uczestników.

Ostatnio zrealizowany projekt​

Trening twórczości i komunikacji dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie Wesołej.