top of page

Zespół Fundacji

Anna Róża Makaruk - Prezes Fundacji Centrum Wspierania Zdolności

Doktor nauk humanistycznych (2012), wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (od 2004 r.), autorka wielu artykułów na temat pracy z uczniem zdolnym i współautorka książek dotyczącej tematyki zdolności, wykonawca i kierownik naukowych projektów badawczych związanych z diagnostyką i rozwijaniem zdolności uczniów, aktywna uczestniczka konferencji poświęconych tematyce zdolności. Więcej o działalności naukowej...
Współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i szkołami, prowadząc identyfikację zdolności uczniów i warsztaty szkoleniowe dla pedagogów.
Prowadzi ITTM - interpersonalny trening twórczego myślenia

Izabela Kopeć - Wiceprezes Fundacji Centrum Wspierania Zdolności
 

Magister pedagogiki, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Od kilku lat pasjonatka edukacji emocjonalnej i „porozumienia bez przemocy” wg modelu komunikacji Marshalla B. Rosenberga. Ukończyła liczne kursy i warsztaty poświęcone budowaniu relacji interpersonalnych. Wciąż doskonali swoje umiejętności i kompetencje. Dostrzega ogromną wartość komunikacji w budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi, a przede wszystkim za najważniejszą wartość uznaje życie w zgodzie z samym sobą. 

W Fundacji Centrum Wspierania Zdolności – Wiceprezes Zarządu, specjalista ds. komunikacji, zajmuje się budowaniem zespołu i wspieraniem umiejętności współpracy w grupie. Zaangażowana przy projekcie ITTM - interpersonalny trening twórczego myślenia oraz Treningu twórczości i komunikacji. Prowadzi warsztaty dla rodziców.

Katarzyna Krupa - Członek Rady Fundacji Centrum Wspierania Zdolności


Z wykształcenia prawnik, radca prawny, właścicielka kancelarii prawnej. Na co dzień zajmuję się prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym, administracyjnym, a także sprawami dotyczącymi nieruchomości. Współpracuje z Kancelarią Syndyka w zakresie obsługi prawnej w sprawach upadłościowych. Ukończyła wydział prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w branży bankowej i sektorze finansowym. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki doświadczenie zawodowe zdobywała jako in house lawyer w spółkach kapitałowych z sektora finansowego, pełniła również funkcje członka zarządu spółki.

bottom of page