top of page

KONSTRUKTYWNY KREATOR

Zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, odbywające się 1x tyg. przez 45 min. polegające na rozbudzaniu kreatywności poprzez zabawę z wykorzystaniem zadań o zróżnicowanym charakterze aktywności tj. drama, zajęcia plastyczno-techniczne, konstrukcyjne itp.

Rozpoznawanie zdolności w szkole

Wstępne rozpoznawanie zdolności – badanie grupowe dla uczniów szkół podstawowych (od 8 r. ż.) - uczniowie otrzymują do wykonania test (do 60 min), który pozwala na określenie zdolności kierunkowych w obszarach: językowym, logiczno-matematycznym, przyrodniczym, wizulano-przestrzennym, muzycznym, sportowym oraz społecznym. Każdy uczeń otrzymuje wynik świadczący o tym,

co jest jego najmocniejszą stroną!

Warsztaty dla rodziców 

Spotkanie z pedagogiem skierowane do rodziców mające na celu

uświadomienie:

- jak ważne jest określenie zdolności kierunkowych dziecka i rozwijanie ich

we właściwy sposób.

Warsztaty zakładają podkreślenie roli rodzica w kształtowaniu poczucia

wartości dziecka i jego przyszłych osiągnięć.

KONSULTACJE

Indywidualne rozpoznanie zdolności kierunkowych dziecka

Indywidualne konsultacje dla dzieci i  rodziców 

Spotkanie z pedagogiem, podczas którego analizując dotychczasową ścieżkę rozwoju dziecka szukamy rozwiązań sprzyjających rozwojowi jego zdolności.

Wykład dla nauczycieli i pedagogów

Spotkanie z pedagogiem zdolności służące odpowiedzi na pytania: 

- kim jest uczeń zdolny wobec nowych doniesień badawczych?

- jak sprawnie identyfikować zdolności  uczniów w szkole?

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi doniesieniami naukowymi na temat pracy z uczniem zdolnym!

ORGANIZACJA SPOTKANIA
W TWOJEJ PLACÓWCE

Oferta dla szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek oświatowych i osób indywidualnych

bottom of page