KREATYWNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA
 

90 minut tygodniowo, aby rozwinąć twórcze myślenie Twojego dziecka!

Zajęcia dla dzieci, które mają sto pomysłów na minutę, uwielbiają robić coś z niczego.

Zajęcia dla dzieci, które chcą wytrenować taki sposób myślenia.

Celem zajęć jest:

  • rozwijanie wyobraźni,

  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania niespecyficznych problemów,

  • rozbudzanie twórczej postawy wobec świata,

  • wzmacnianie wiary w siebie i swoje pomysły

  • doskonalenie języka i komunikacji

  • rozwijanie umiejętności improwizacji, wchodzenia w różne role,

  • rozwijanie otwartości i akceptacji dla rozwiązań stosowanych przez innych,

  • rozwijanie współpracy.

Termin zajęć:

CZWARTKI

15.30-17.00 - poziom CREATIO II

dla dzieci 8-9 letnich i tych, które ukończyły poziom Creatio I

Koszt zajęć: 19 zł/godzinę lekcyjną;

obowiązuje stała opłata miesięczna.

Miejsce:

PSP Nr 69 im. Z. i J. Moraczewskich

ul. Armii Krajowej 121

05-075 Warszawa Wesoła.

Prowadzący:

pedagog - mgr Alicja Kubas

opieka merytoryczna - dr Anna Róża Makaruk

Możliwość realizacji zajęć w Twojej szkole przy grupie 10-osobowej.