CEL DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI OKREŚLA STATUT

NR KONTA NA CELE STATUTOWE:

FUNDACJA "CENTRUM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI"

62 2530 0008 2057 1042 8985 0001

SPRAWOZDANIA: